Dezinfekční sprej - 100ml

S objednávkou nad 800,- Kč nebo 30€ zdarma.

159 Kč 131 Kč bez DPH 159 Kč / 100 ml
Skladem

Bezoplachový kapalný alkoholový přípravek k hygienické dezinfekci rukou. (dle ČSN EN 1500)

 

Návod k použití:

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu.
Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích. Zvláštní pozornost věnujte kůži kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

 

Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití:

Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.


Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití:

Při zasažení očí vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody. Poraďte se s lékařem. Při požití nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.
Pokud dojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu úřadu.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

 

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití:

Odstraňte obal / obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

Podmínky pro skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití:

Skladovatelnost 6 měsíců při skladování za běžných teplot. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Obsah: 100 ml

 

Složení:
Etanol (denaturovaný) - 79,6% hm.
Peroxid vodíku (3%) - 5% hm.
Glycerol (98) - 2,2 % hm.
Voda - 13,2 % hm.

Kód Kód: DSA100
Kategorie: Dárky k objednávce

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: